با مشاوران آرشا فرانگار در ارتباط باشید  15-88539500-021

با مشاوران آرشا فرانگار در ارتباط باشید  15-88539500-021

 • انواع پانل سیمانی

 • آکواپنل

 • پیچ های مخصوص پانل های سیمانی (MAXI)

 • نوارها و شبکه های مخصوص پانل های سیمانی

 • محصولات FINISHING مخصوص پانل های سیمانی

 • سازه های PVC مسلح به شبکه توری

 • تایل های معدنی (متداول)-ویژه پروفیل های کلیک

 • تایل های معدنی (سفارشی)-ویژه پروفیل های کلیک

 • تایل های معدنی (سفارشی)-ویژه پروفیل های اولترالاین

 • تایل های معدنی (متداول)-ویژه پروفیل های اولترالاین

 • پروفیل های متداول (استاندارد NF)

 • پروفیل های (استاندارد DIN)

 • پروفیل های کلیک (تولید داخل)

 • پروفیل های کلیک (وارداتی)

 • پروفیل های اولترالاین

 • ابزارهای مخصوص زیرسازی/ برش پانل

 • ابزارهای مخصوص درزگیری و پرداخت پانل

 • ابزارهای مخصوص نصب بار

 • اجرای درای وال

 • گچ های سنتی

 • گچ های پلیمری

 • بتونه های گچی

 • چسب کاشی

 • ابزارها و ماشین آلات مخصوص

با مشاوران آرشا فرانگار در ارتباط باشید  15-88539500-021

دیوارهای پوششی

دیوارهای پوششی عمدتا برای تکمیل نازک کاری استفاده می شوند و بدون نیاز به گچ و خاک و سفید کاری اجرا می شوند. همچنین در فرایند کار مواردی مانند عایق صوتی، عایق حرارتی، عایق رطوبتی در دیوارهای خاص، پوشش های معماری و یا بازسازی سطوح و دیوارهای بنایی در ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند. جهت اجرا می توان از دو روش بدون سازه و همچنین با استفاده از زیرسازی فلزی استفاده شود.

انواع دیوارهای پوششی

در این نوع دیوارها، صفحات روکشدار گچی با پیچ شدن بر روی یک سازه فلزی که از قبل تعبیه شده است، به دیوار متصل می گردد. این اتصال از طریق پیچ صورت می پذیرد. بین دیوار فوق و صفحات آزاد، فضایی آزاد به وجود می آید که از این فضا می توان برای صبور تجهیزات تاسیساتی و همچنین نصب عایق استفاده نمود. برای عبور تاسیسات الکتریکی و مکانیکی، نیازی به ایجاد شیار نمی باشد. قرارگیری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی در فضای خالی میان دیوار زمینه و صفحات آزاد، باعث می شود دسترسی به این تجهیزات در زمانی که نیاز به تعمیرات و یا بازدید دوره ای می باشد به آسانی صورت گیرد و همچنین عدم دفن این تجهیزات در زیر مصالح بنایی خود باعث بالا رفتن طول عمر و خوردگی و پوسیدگی می گردد.

همچنین این دیوارهای پوششی برای دیوارهای ناشاقول و ناصاف بسیار مناسب بوده و با نصب آسان بر دیوارهای بتنی مانند دیوارهای برشی و همچنین دیوارهایی با ارتفاع بیشتر از ۱۰ متر، می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات در صنعت ساختمان باشد.