با مشاوران آرشا فرانگار در ارتباط باشید  15-88539500-021

با مشاوران آرشا فرانگار در ارتباط باشید  15-88539500-021

 • انواع پانل سیمانی

 • آکواپنل

 • پیچ های مخصوص پانل های سیمانی (MAXI)

 • نوارها و شبکه های مخصوص پانل های سیمانی

 • محصولات FINISHING مخصوص پانل های سیمانی

 • سازه های PVC مسلح به شبکه توری

 • تایل های معدنی (متداول)-ویژه پروفیل های کلیک

 • تایل های معدنی (سفارشی)-ویژه پروفیل های کلیک

 • تایل های معدنی (سفارشی)-ویژه پروفیل های اولترالاین

 • تایل های معدنی (متداول)-ویژه پروفیل های اولترالاین

 • پروفیل های متداول (استاندارد NF)

 • پروفیل های (استاندارد DIN)

 • پروفیل های کلیک (تولید داخل)

 • پروفیل های کلیک (وارداتی)

 • پروفیل های اولترالاین

 • ابزارهای مخصوص زیرسازی/ برش پانل

 • ابزارهای مخصوص درزگیری و پرداخت پانل

 • ابزارهای مخصوص نصب بار

 • اجرای درای وال

 • گچ های سنتی

 • گچ های پلیمری

 • بتونه های گچی

 • چسب کاشی

 • ابزارها و ماشین آلات مخصوص

با مشاوران آرشا فرانگار در ارتباط باشید  15-88539500-021

نمونه کار

نمونه کارهای اجرا شده توسط آرشا فرانگار

پروژه مهندس ابدطلب

پروژه گروه مهندسی آکادا پلاس

پروژه افق اکباتان

پروژه مهندس امام جمعه

پروژه مهندس محمدخانی

پروژه مهندس پارسایی

پروژه مهندس پورحسین

پروژه مهندس لواسانی

پروژه مهندس رشیدی

پروژه مهندس صحیح النسب

پروژه مهندس زراعتی

پروژه مهندس محمدخانی(میدان فرخی یزدی)

پروژه فیوچر

پروژه مهندس قنبری

پروژه مهندس محمدخانی (قیطریه)

پروژه مهندس پژمان جوزی (فرشته)

پروژه موسسه مالی اعتباری کوثر

پروژه مهندس نجاری

پروژه شرکت معماران تجارت آفتاب