با مشاوران آرشا فرانگار در ارتباط باشید  15-88539500-021

با مشاوران آرشا فرانگار در ارتباط باشید  15-88539500-021

 • انواع پانل سیمانی

 • آکواپنل

 • پیچ های مخصوص پانل های سیمانی (MAXI)

 • نوارها و شبکه های مخصوص پانل های سیمانی

 • محصولات FINISHING مخصوص پانل های سیمانی

 • سازه های PVC مسلح به شبکه توری

 • تایل های معدنی (متداول)-ویژه پروفیل های کلیک

 • تایل های معدنی (سفارشی)-ویژه پروفیل های کلیک

 • تایل های معدنی (سفارشی)-ویژه پروفیل های اولترالاین

 • تایل های معدنی (متداول)-ویژه پروفیل های اولترالاین

 • پروفیل های متداول (استاندارد NF)

 • پروفیل های (استاندارد DIN)

 • پروفیل های کلیک (تولید داخل)

 • پروفیل های کلیک (وارداتی)

 • پروفیل های اولترالاین

 • ابزارهای مخصوص زیرسازی/ برش پانل

 • ابزارهای مخصوص درزگیری و پرداخت پانل

 • ابزارهای مخصوص نصب بار

 • اجرای درای وال

 • گچ های سنتی

 • گچ های پلیمری

 • بتونه های گچی

 • چسب کاشی

 • ابزارها و ماشین آلات مخصوص

با مشاوران آرشا فرانگار در ارتباط باشید  15-88539500-021

عنوان دوره

تاریخ

زمان برگزاری

ظرفیت

برگزار کننده

شهریه

ثبت نام

آشنایی با محصولات پودری (بتونه درزگیر، ماستیک) - دفتر/پروژه بجنورد

از ۰۱/۰۹/۰۱ تا ۰۱/۰۹/۰۱

۴ ساعت سه شنبه - ۱۳:۰۰ - ۱۶:۰۰

تکمیل ظرفیت

آکادمی آموزش

رایگان

آشنایی با پنل آکوستیک - دفتر/پروژه بجنورد

از ۰۱/۰۹/۰۲ تا ۰۱/۰۹/۰۲

۴ ساعت چهارشنبه - ۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰

تکمیل ظرفیت

آکادمی آموزش

رایگان

درزگیری و آماده سازی سطوح - مرکز آموزش تهران

از ۰۱/۰۹/۰۲ تا ۰۱/۰۹/۰۲

۸ ساعت چهارشنبه - ۰۸:۳۰ - ۱۶:۳۰

۵

آکادمی آموزش

۲,۵۰۰,۰۰۰

محصولات پودری (گچ‌های پلیمری یا سنتی) - دفتر/پروژه کیش

از ۰۱/۰۹/۰۲ تا ۰۱/۰۹/۰۲

۸ ساعت چهارشنبه - ۰۹:۰۰ - ۱۷:۰۰

۱

آکادمی آموزش

رایگان

چسب کاشی و ملات بندکشی - فنی و حرفه ای اصفهان

از ۰۱/۰۹/۰۲ تا ۰۱/۰۹/۰۲

۸ ساعت چهارشنبه - ۰۹:۰۰ - ۱۷:۰۰

۷

آکادمی آموزش

۲,۰۰۰,۰۰۰

پنل آکوستیک - مرکز آموزش شیراز

از ۰۱/۰۹/۰۵ تا ۰۱/۰۹/۰۵

۸ ساعت .شنبه - ۰۹:۰۰ - ۱۷:۰۰

۶

آکادمی آموزش

۲,۰۰۰,۰۰۰

دکوراتیو - مرکز آموزش تهران

از ۰۱/۰۹/۰۶ تا ۰۱/۰۹/۰۷

۱۶ ساعت یکشنبه -دوشنبه - ۰۸:۳۰ - ۱۶:۳۰

تکمیل ظرفیت

آکادمی آموزش

۷,۰۰۰,۰۰۰

دکوراتیو - مرکز آموزش شیراز

از ۰۱/۰۹/۰۸ تا ۰۱/۰۹/۰۹

۱۶ ساعت سه شنبه -چهارشنبه - ۰۹:۰۰ - ۱۷:۰۰

۶

آکادمی آموزش

۵,۰۰۰,۰۰۰

درزگیری و آماده سازی سطوح - مرکز آموزش شیراز

از ۰۱/۰۹/۱۲ تا ۰۱/۰۹/۱۲

۸ ساعت .شنبه - ۰۹:۰۰ - ۱۷:۰۰

۳

آکادمی آموزش

۲,۰۰۰,۰۰۰

حضوری - دیوار پوششی - فنی و حرفه ای مشهد

از ۰۱/۰۹/۱۲ تا ۰۱/۰۹/۱۴

۲۴ ساعت .شنبه -یکشنبه -دوشنبه - ۰۹:۰۰ - ۱۷:۰۰

۷

آکادمی آموزش

۶,۰۰۰,۰۰۰

سقف کاذب - فنی و حرفه ای اصفهان

از ۰۱/۰۹/۱۲ تا ۰۱/۰۹/۱۵

۳۲ ساعت .شنبه -یکشنبه -دوشنبه -سه شنبه - ۰۹:۰۰ - ۱۷:۰۰

۶

آکادمی آموزش

۷,۵۰۰,۰۰۰

سقف کاذب - مرکز آموزش تهران

از ۰۱/۰۹/۱۲ تا ۰۱/۰۹/۱۵

۳۲ ساعت .شنبه -یکشنبه -دوشنبه -سه شنبه - ۰۸:۳۰ - ۱۶:۳۰

تکمیل ظرفیت

آکادمی آموزش

۱۱,۵۰۰,۰۰۰

ویژه مهندسین - فنی و حرفه ای کرمان

از ۰۱/۰۹/۱۲ تا ۰۱/۰۹/۱۶

۴۰ ساعت .شنبه -یکشنبه -دوشنبه -سه شنبه -چهارشنبه - ۰۹:۰۰ - ۱۷:۰۰

۱۱

آکادمی آموزش

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

ویژه مهندسین - فنی و حرفه ای ساری

از ۰۱/۰۹/۱۲ تا ۰۱/۰۹/۱۶

۴۰ ساعت .شنبه -یکشنبه -دوشنبه -سه شنبه -چهارشنبه - ۰۹:۰۰ - ۱۷:۰۰

۶

آکادمی آموزش

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

چسب کاشی و ملات بندکشی - مرکز آموزش شیراز

از ۰۱/۰۹/۱۳ تا ۰۱/۰۹/۱۳

۸ ساعت یکشنبه - ۰۹:۰۰ - ۱۷:۰۰

۸

آکادمی آموزش

۲,۰۰۰,۰۰۰

دیوار پوششی - مرکز آموزش شیراز

از ۰۱/۰۹/۱۴ تا ۰۱/۰۹/۱۶

۲۴ ساعت دوشنبه -سه شنبه -چهارشنبه - ۰۹:۰۰ - ۱۷:۰۰

۸

آکادمی آموزش

۶,۰۰۰,۰۰۰

حضوری - دکوراتیو - فنی و حرفه ای مشهد

از ۰۱/۰۹/۱۵ تا ۰۱/۰۹/۱۶

۱۶ ساعت سه شنبه -چهارشنبه - ۰۹:۰۰ - ۱۷:۰۰

۸

آکادمی آموزش

۵,۰۰۰,۰۰۰

پنل آکوستیک - فنی و حرفه ای اصفهان

از ۰۱/۰۹/۱۶ تا ۰۱/۰۹/۱۶

۸ ساعت چهارشنبه - ۰۹:۰۰ - ۱۷:۰۰

۸

آکادمی آموزش

۲,۰۰۰,۰۰۰

محصولات پودری (گچ‌های پلیمری یا سنتی) - مرکز آموزش تهران

از ۰۱/۰۹/۱۶ تا ۰۱/۰۹/۱۶

۸ ساعت چهارشنبه - ۰۸:۳۰ - ۱۶:۳۰

۱۴

آکادمی آموزش

رایگان

پنل آکوستیک - دفتر/پروژه یزد

از ۰۱/۰۹/۱۹ تا ۰۱/۰۹/۱۹

۸ ساعت .شنبه - ۰۹:۰۰ - ۱۷:۰۰

۱۲

آکادمی آموزش

۲,۰۰۰,۰۰۰

حضوری - سمینار آشنایی با محصولات و سیستم‌های ساخت و ساز خشک - دفتر/پروژه مشهد

از ۰۱/۰۹/۱۹ تا ۰۱/۰۹/۱۹

۴ ساعت .شنبه - ۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰

۴

آکادمی آموزش

رایگان

حضوری - سمینار آشنایی با محصولات سیمانی (آکواپنل، چسب کاشی، ملات‌های سیمانی جهت پوشش نما، عایق آبی و ....) - دفتر/پروژه مشهد

از ۰۱/۰۹/۱۹ تا ۰۱/۰۹/۱۹

۴ ساعت .شنبه - ۱۳:۰۰ - ۱۷:۰۰

۴

آکادمی آموزش

رایگان

ویژه مهندسین _ مرکز آموزش تهران

از ۰۱/۰۹/۱۹ تا ۰۱/۰۹/۲۳

۴۰ ساعت .شنبه -یکشنبه -دوشنبه -سه شنبه -چهارشنبه - ۰۸:۳۰ - ۱۶:۳۰

تکمیل ظرفیت

آکادمی آموزش

۱۴,۵۰۰,۰۰۰

چسب کاشی و ملات بندکشی _ دفتر پروژه یزد

از ۰۱/۰۹/۲۰ تا ۰۱/۰۹/۲۰

۸ ساعت یکشنبه - ۰۹:۰۰ - ۱۷:۰۰

۱۶

آکادمی آموزش

۲,۰۰۰,۰۰۰

سقف کاذب _ دفتر پروژه سبزوار

از ۰۱/۰۹/۲۰ تا ۰۱/۰۹/۲۲

۳۲ ساعت یکشنبه -دوشنبه -سه شنبه - ۰۹:۰۰ - ۱۷:۰۰

۴

آکادمی آموزش

۷,۵۰۰,۰۰۰

سقف کاذب - دفتر/پروژه رشت

از ۰۱/۰۹/۲۰ تا ۰۱/۰۹/۲۳

۳۲ ساعت یکشنبه -دوشنبه -سه شنبه -چهارشنبه - ۰۹:۰۰ - ۱۴:۰۰

۸

آکادمی آموزش

۷,۵۰۰,۰۰۰

سقف کاذب _ فنی و حرفه ای تبریز

از ۰۱/۰۹/۲۰ تا ۰۱/۰۹/۲۳

۳۲ ساعت یکشنبه -دوشنبه -سه شنبه -چهارشنبه - ۰۹:۰۰ - ۱۷:۰۰

۹

آکادمی آموزش

۷,۵۰۰,۰۰۰

دیوار جداکننده _ فنی و حرفه ای ساری

از ۰۱/۰۹/۲۰ تا ۰۱/۰۹/۲۳

۳۲ ساعت یکشنبه -دوشنبه -سه شنبه -چهارشنبه - ۰۹:۰۰ - ۱۵:۰۰

۱۲

آکادمی آموزش

۷,۵۰۰,۰۰۰

دکوراتیو _ دفتر پروژه یزد

از ۰۱/۰۹/۲۱ تا ۰۱/۰۹/۲۲

۱۶ ساعت دوشنبه -سه شنبه - ۰۹:۰۰ - ۱۷:۰۰

۱۱

آکادمی آموزش

۵,۰۰۰,۰۰۰

درزگیری و آماده سازی سطوح _ دفتر پروژه رشت

از ۰۱/۰۹/۲۲ تا ۰۱/۰۹/۲۲

۸ ساعت سه شنبه - ۰۹:۰۰ - ۱۴:۰۰

۱۱

آکادمی آموزش

۲,۰۰۰,۰۰۰

چسب کاشی و ملات بندکشی _ فنی و حرفه ای ساری

از ۰۱/۰۹/۲۲ تا ۰۱/۰۹/۲۲

۸ ساعت سه شنبه - ۰۹:۰۰ - ۱۴:۰۰

۱۲

آکادمی آموزش

۲,۰۰۰,۰۰۰

درزگیری و آماده سازی سطوح _ دفتر پروژه سبزوار

از ۰۱/۰۹/۲۳ تا ۰۱/۰۹/۲۳

۸ ساعت چهارشنبه - ۰۹:۰۰ - ۱۷:۰۰

۹

آکادمی آموزش

۲,۰۰۰,۰۰۰

درزگیری و آماده سازی سطوح _ فنی و حرفه ای اصفهان

از ۰۱/۰۹/۲۳ تا ۰۱/۰۹/۲۳

۸ ساعت چهارشنبه - ۰۹:۰۰ - ۱۷:۰۰

۷

آکادمی آموزش

۲,۰۰۰,۰۰۰

چسب کاشی و ملات بندکشی _ فنی حرفه ای مشهد

از ۰۱/۰۹/۲۶ تا ۰۱/۰۹/۲۶

۸ ساعت .شنبه - ۰۹:۰۰ - ۱۳:۰۰

۱۱

آکادمی آموزش

۲,۰۰۰,۰۰۰

چسب کاشی و ملات بندکشی _ فنی حرفه ای مشهد

از ۰۱/۰۹/۲۶ تا ۰۱/۰۹/۲۶

۸ ساعت .شنبه - ۰۹:۰۰ - ۱۷:۰۰

۱۱

آکادمی آموزش

۲,۰۰۰,۰۰۰

سقف کاذب - دفتر/پروژه زاهدان

از ۰۱/۰۹/۲۶ تا ۰۱/۰۹/۲۹

۳۲ ساعت .شنبه -یکشنبه -دوشنبه -سه شنبه - ۰۹:۰۰ - ۱۷:۰۰

۷

آکادمی آموزش

۷,۵۰۰,۰۰۰

دیوار جداکننده _مرکز آموزش تهران

از ۰۱/۰۹/۲۶ تا ۰۱/۰۹/۲۹

۳۲ ساعت .شنبه -یکشنبه -دوشنبه -سه شنبه - ۰۸:۳۰ - ۱۶:۳۰

۴

آکادمی آموزش

۱۱,۵۰۰,۰۰۰

پنل آکوستیک _ فنی حرفه ای مشهد

از ۰۱/۰۹/۲۷ تا ۰۱/۰۹/۲۷

۸ ساعت یکشنبه - ۰۹:۰۰ - ۱۷:۰۰

۹

آکادمی آموزش

۲,۰۰۰,۰۰۰

سقف کاذب - فنی و حرفه ای اهواز

از ۰۱/۰۹/۲۷ تا ۰۱/۰۹/۳۰

۳۲ ساعت یکشنبه -دوشنبه -سه شنبه -چهارشنبه - ۰۹:۰۰ - ۱۴:۰۰

۱۲

آکادمی آموزش

۷,۵۰۰,۰۰۰

حضوری - درزگیری و آماده سازی سطوح - فنی و حرفه ای مشهد

از ۰۱/۰۹/۲۸ تا ۰۱/۰۹/۲۸

۸ ساعت دوشنبه - ۰۹:۰۰ - ۱۷:۰۰

۱۰

آکادمی آموزش

۲,۰۰۰,۰۰۰

سقف کاذب - دفتر/پروژه زاهدان

از ۰۱/۰۹/۲۸ تا ۰۱/۱۰/۰۱

۳۲ ساعت دوشنبه -سه شنبه -چهارشنبه -پنج شنبه - ۰۹:۰۰ - ۱۷:۰۰

۳

آکادمی آموزش

۷,۵۰۰,۰۰۰

درزگیری و آماده سازی سطوح - دفتر/پروژه زاهدان

از ۰۱/۰۹/۳۰ تا ۰۱/۰۹/۳۰

۸ ساعت چهارشنبه - ۰۹:۰۰ - ۱۷:۰۰

۷

آکادمی آموزش

۲,۰۰۰,۰۰۰