با استفاده از پنل هاى آکوستیکى و تصفیه کننده کلینئو Cleaneo که تکنولوژى آن در اختیار شرکت کناف قرار دارد، علاوه بر کاهش آلودگى هوا، آلودگى هاى صوتى فضاى کار و زندگى را کاهش داده و محیطى سالم براى خود و دیگران فراهم نماییم