آکواپنل یا ساختار ديوار خارجی کناف با استفاده از صفحات مسلح سیمانی آکواپنل خارجی ( AQUAPANEL ) راهکاری مناسب و بهینه جهت اجرای ديوارهای پیرامونی ساختمان ها به جای ساختارهای سنتی است. اين ساختار با وزن بسیار سبک، قابلیت اجرای سريع با ضخامت بسیار کم ساختار و مشخصات عملکردی فراتر از الزامات مقررات ملی ساختمانی کشور در زمینه عايق بندی حرارتی، صوتی و مقاومت در برابر حريق، ضمن کاهش بارهای مرده ساختمان و تسريع عملیات اجرايی، کمک شايانی به کاهش هزينه های گزاف سازه ای و آسايش ساکنین در حین بهره برداری از ساختمان نموده و دوام طولانی مدت آن در برابر عوامل مخرب جوی مطابق با مدارک فنی اتحاديه اروپا مورد تايید قرار گرفته است. از اين ساختار در بسیاری از پروژه های داخل و خارج کشور استفاده می شود.