پیچ و بولت نصب بار دیوار

پیچ و بولت کناف

با استفاده از پیچ و بولت کناف میتوان صفحات با  ضخامت های مختلف را نصب و به یکدیگر متصل کرد.

نصب صفحات با زیر سازی ، نصب بار بر روی ساختار دیوارها و سقف های کاذب با انتخاب عامل اتصال مناسب به راحتی امکان پذیر می باشد.

در این راستا باید نوع ساختارهای زیرسازى و تعداد لایه هاى پوششى را نیز مد نظر داشت.

بارهای متعارف به طور مستقیم و در هر نقطه ای به صفحات روکش دار گچی قابل انتقال می باشند.

برای نصب بارهای سنگین باید پیش بینی های مربوط به سازه های پشتیبان و انتقال آن به استادهای مجاور صورت پذیرند.

بارهای غیر متعارف می بایست توسط سازه ای مستقل از ساختارهای کناف به سازه اصلی ساختمان وارد شوند.

انواع پیچ ها

پیچ اتصال پنل به سازه (TN-TB)

از پیچ های نوع TN (نوک تیز) برای اتصال صفحات گچی به سازه های با ضخامت تا ۰٫۷ میلیمتر  استفاده میشود .  از پیچ TB (سرمته دار) نیز برای اتصال صفحات گچی به سازه های با ضخامت بیش از ۰٫۷ و کمتر از ۲٫۲۵ میلیمتر استفاده می شود. (توضیح این که چنانچه پیچ از دو یا چند لایه فلزی عبور نماید، مجموع ضخامت لایه های فلزی را باید در انتخاب نوع پیچ درنظر گرفت.) پیچ های TN و TB در طول های ۲۵،۳۵،۴۵،۵۵،۷۰ میلیمتر عرضه می شوند.

پیچ اتصال سازه به سازه کناف (LN)

از پیچ های نوع LN (نوک تیز)برای اتصال سازه های فلزی با ضخامت تا ۰٫۷ میلیمتر به یکدیگر استفاده میشود. از پیچ های نوع LB (سرمته دار) نیز برای اتصال سازه های فلزی با ضخامت بیش از ۰٫۷ و کمتر از ۲٫۲۵ میلیمتر به یکدیگر استفاده می شود. (توضیح این که مجموع ضخامت لایه های فلزی را بایددر انتخاب نوع پیچ در نظر گرفت.) پیچ های LN وLBبه ترتیب در طول های ۹ و۹٫۵ میلیمتر عرضه می شوند.

پیچ اتصال سازه به ساختار خشک (FN)

برخی از انواع پیچ و بولت کناف

انواع پیچ کناف