پوشش‌های محافظ تیر و ستون با صفحات مقاوم دربرابر حریق

پوشش‌های محافظ تیر و ستون با صفحات مقاوم دربرابر حریق

ناپایداری و فرو پاشی کامل سازه های فولادی در زمان وقوع حریق و به طور کلی مقاومت کم آن ها در برابر حریق یکی از نقاط ضعف مهم سازه های فولادی است. مطابق با مقرارات و استاندارد ها، سازه های فولادی باید برای مدت زمان معینی در مقابل حریق مقاوم سازی شوند.

از کاربرد های صفحات مقاوم در برابر حریق کناف (GKF یا FR ) و صفحات مقاوم در برابر حریق و رطوبت کناف (GKFIیا FM)، می توان به حفاظت سازه های فولادی از طریق پوشش تیر های و ستون ها اشاره کرد. در این روش یک زیر سازی فلزی سبک در پیرامون تیرها و ستون ها اجرا می شود و صفحات گچی بر روی این زیر سازی نصب می شوند. بدین ترتیب پوششی از صفحات مقاوم در برابر حریق ، اجزای سازه ای را احاطه می نمایند و در نتیجه سازه در برابر حریق مقاوم می شود. با استفاده از این ساختار می توان پوشش های با رده مقاومتی تا ۱۲۰ دقیقه برای ستون ها ایجاد نمود.

مزیت این نوع ساختار حفاظتی ، سرعت، سهولت و ارزانی آن نسبت به سایر روش ها نظیر پوشش های بتنی است. با استفاده از این روش، نازک کاری اجزای سازه ای نیز تامین می گردد که این امر باعث صرفه جویی اقتصادی و تسریع عملیات اجرایی می شود.