دیوارهای جدا کننده کناف قاب فولادی صفحات روکش دار گچی

دیوار کناف

دیوار جداکننده کناف

دیوار کناف و دیوارهای جداکننده کناف، دیوارهای غیرباربری هستند که برای تقسیم فضاهای داخلی ساختمان مورد استفاده قرار میگیرند. این سیستم شامل قاب‌های فولادی سبک ساخته شده با مقاطع C ,CW و U, UW بوده که صفحات روکش‌دار گچی در یک یا چند لایه ، به وسیله پیچ مخصوص بر روی آنها نصب می شوند.

درزهای میان این صفحات به وسیله نوار و بتونه مخصوص درزگیری میشوند، به طرزی که در پایان کار، سطحی یکپارچه و بدون درز که قابلیت رنگ آمیزی و کاشی‌کاری یا هر نوع پوشش نهایی دیگری خواهد داشت، بدست می آید. فضای خالی داخل دیوار ، امکان استفاده از انواع عایق حرارتی و صوتی را فراهم نموده و همچنین عبور و دسترسی به تأسیسات الکتریکی و مکانیکی را به سهولت ممکن می سازد.