سقف کاذب کناف تخصص ماست

سقف کاذب کناف آرشا تلفیقی از عمللکرد ها و قابلیت های مختلف برای برای فضاها با کاری های متفاوت جذب صوت آکوستیک حریق هایژن زیبایی مقاوم در برابر رطوبت قابل شست و شو عایق صوت انعکاس نور ضریب هدایت حرارتی محیط استریل